SISTEME REȚELE ENERGETICE INTELIGENTE

SISTEM DE MANAGEMENT INTELIGENT AL ACTIVELOR (AMS)

Gestionarea rațională și planificată a resurselor reprezintă pasul cel mai important către o afacere sustenabilă pe termen lung. Asumarea sustenabilității în modelul de business ajută la o creștere eficientă și aduce companiei un avantaj competitiv. Din această persepectivă, soluția de Management Inteligent al Activelor reprezintă o investiție critică ce ajută la o gestionare și planificare optimă a resurselor, dar contribuie și la optimizări și reduceri de costuri cu activele.

Soluția Adrem Engineering de Management Inteligent al Activelor are la bază o aplicație software ce monitorizează activele și realizează managementul centralizat al acestora. Această soluție este adaptabilă specificului fiecărei companii și poate gestiona toate tipurile de active.

În ceea ce privește domeniul de activitate, este potrivită pentru un spectru larg de activități, din domeniul utilităților:
• Energie electrică – producție, transport și distribuție
• Gaze și petrol – explorare, producere, transport și distribuție
• Apă și canal – colectare, tratare și furnizare
• Agent termic – producere, transport, distribuție și furnizare
• Transport electrificat

FUNCȚIONALITĂȚI

Calitatea serviciilor și produselor unei companii este reflectată și de către eficiența managementului activelor acesteia. Funcționalități cheie pentru o gestiune eficientă a activelor:
• Gestionarea dinamică și analiza activelor din mai multe puncte de vedere:
o al utilizatorilor
o al stării de funcționare și al ciclului de viață
o al componenței
o al operațiilor de întreținere și mentenanței
• Planificarea mentenanței și alocarea resurselor în funcție de priorități
• Gestionarea activităților de inventariere și a serviciilor de garanție a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
• Anticiparea problemelor de funcționare prin crearea unor scenarii prestabilite

MODULE

Un proces cuprinzător al gestiunii activelor presupune, pe lângă urmărirea propriu-zisă a acestora, și integrarea unor variabile adiacente, precum procesele de inventar sau de achiziții. Soluția de Management Inteligent al Activelor a fost dezvoltată ținând cont de acești parametri, prezentând opțiunea dezvoltării și intercorelării mai multor module:
• Modul Management active. Modulul primar al aplicației pentru a gestiona procesele ciclului de viață al activelor și pe cele de mentenanță.
• Modul Management bunuri inventar. Modul pentru gestiunea și prognoza inventarului aferent activelor urmărite.
• Modul Achiziții. Modul ce duce la minimizarea costurilor de achiziție în cazul volumelor mari de produse de inventar, asigurând totodată disponibilitatea acestora.

SURSE DATE INTEGRATE

Soluția livrată de Adrem Engineering permite o abordare completă a activelor și datorită colectării și integrării datelor de la orice tip de sursă:
• Portal web informații clienți
• Stații de lucru aferente punctelor de lucru
• Ordine de lucru
• Aplicații de tip SCADA sau Plant Information System
• Aplicații complexe de tip hystorian
• Aplicații de tip GIS
• Platforme de tip ERP sau CRM
• Aplicații mobile utilizate de personalul din teren

TIPURI DE MENTENANȚĂ

În contextul noilor reglementări legislative, cele mai înalte niveluri de eficiență și siguranță reprezintă o prioritate pentru companiile de utilități. Soluția de Management Inteligent al Activelor integrează toate elementele pentru un program cuprinzător de mentenanță facilitând accesul la informații valoroase ce stau la baza deciziilor strategice. Practicile de mentenanță întâlnite determină nivelul de implicare și strategile avute în vedere pentru alinierea la noile standarde:

BENEFICII

Implementarea unei Soluții de Management Inteligent al Activelor aduce numeroase beneficii directe și indirecte companiei dumneavoastră:
• Reduce considerabil perioada întreruperilor neprogramate
• Crește eficiența utilizării activelor
• Reduce costurile de întreținere
• Maximizează eficiența mentenanței
• Crește indicele de profitabilitate al activelor și minimizează costul total al deținerii
• Crește ciclul de viață și optimizează disponibilitatea echipamentelor
• Reduce costurile de inventar
• Asigură disponibilitatea pieselor de schimb
• Îmbunătățește procesele de achiziție
• Îmbunătățește utilizarea resurselor
• Simplifică fluxul de lucru, reduce surplusul administrativ

CARACTERISTICI

Caracteristici Sistem de Management Inteligent al Activelor:
• Poate integra mai multe sub-unități și locații într-o singură aplicație
• Are o interfață prietenoasă ce ușurează accesul și interpretarea datelor
• Include o varietate de capabilități interactive de vizualizare a informațiilor în moduri intuitive pe diverse platforme și dispozitive mobile
• Urmărește și corelează informații despre forța de muncă, materiale, unelte, cerințe speciale ale părților terțe sau informații de utilizare pentru a fi identificate în ordinele de lucru și pentru a sprijini mentenanță

PARTENERI

IPS-Intelligent Process Solutions GmbH
www.ips-energy.com